Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Głównym celem Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego (RFDZ) jest rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego oraz rozpowszechnianie aktualnych informacji o zawodach i rynku pracy.

Tę stronę tworzymy po to, aby umożliwić Państwu dostęp do bieżących informacji o wydarzeniach organizowanych w ramach RFDZ oraz wydarzeń towarzyszących organizowanych przez naszych partnerów.

We współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi dostarczamy doradcom zawodowym, a za ich pośrednictwem uczniom, aktualnych i rzetelnych informacji o zawodach, kierunkach kształcenia i środowiskach pracy.

Stale współpracujemy ze specjalistami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych OHP oraz doradcami zawodowymi i nauczycielami ze szkół ponadpodstawowych. Wspólnie dbamy o dostarczanie Państwu dobrej jakości materiałów dydaktycznych oraz rzetelnej i potwierdzonej praktyką wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. Polecamy materiały edukacyjne opracowane w ramach Forum Doradztwa Zawodowego oraz inne publikacje, narzędzia diagnostyczne, multimedia oraz scenariusze do wykorzystania w pracy z uczniami.

Na bieżąco śledzimy zmieniające się akty prawne z zakresu doradztwa zawodowego i publikujemy je dla Państwa wraz z komentarzami eksperta.

Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy zespół ekspertów o różnym spojrzeniu na kwestie związane z doradztwem zawodowym, posiadających szeroką wiedzę oraz bogate i różnorodne doświadczenie.

Wierzymy, że warto uczyć się od innych i inspirować się nawzajem, dlatego budujemy bazę przykładów dobrej praktyki. Polecamy również publikacje, które prezentują propozycje praktycznych rozwiązań. Zachęcamy również Państwa do dzielenia się swoim doświadczeniem i pomysłami (opisami wydarzeń, konkursów, praktycznych rozwiązań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, przykładami współpracy z instytucjami i rodzicami).