Zapytaj eksperta

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących rozwiązań organizacyjnych w ramach doradztwa zawodowego oraz kwestii merytorycznych. W przypadku pytań z zakresu prawa oświatowego zachęcamy w pierwszej kolejności do lektury materiałów w zakładce Kompendium wiedzy.
Na pytania będą odpowiadać współpracujący z nami eksperci: doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Katowicach, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele przedmiotów zawodowych lub specjaliści prawa oświatowego.
Za pomocą zamieszczonego poniżej formularza można również zgłaszać propozycje dotyczące tematyki szkoleń.

Rodziców i uczniów zachęcamy do skorzystania ze wsparcia specjalistów w jednym z miejsc, które zatrudniają doradców zawodowych w najbliższej okolicy:

  • w szkole,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • Powiatowych Urzędach Pracy,
  • jednostkach organizacyjnych OHP.