Aktualności

Zapraszamy na szkolenia i konferencje dla doradców zawodowych i nauczycieli oraz na wydarzenia organizowane przez naszych partnerów. W tym miejscu będziemy na bieżąco informować Państwa o działaniach podejmowanych w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego na rzecz preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego.

Konferencja online: Uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami w drodze na rynek pracy

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych i innych szkolnych specjalistów oraz wychowawców.

3 czerwca 2024 r. w godz. 15:30 – 19:00

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Prowadzący: Aleksandra Boruta-Król, Katarzyna Druczak, Sabina Furgoł, Andrzej Żyto oraz przedstawiciel Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Cykl webinariów: W drodze na rynek pracy – spotkania z pracodawcami. Zawody medyczne w szkole policealnej

Szkolenie adresowane do doradców zawodowych.

8 i 24 kwietnia 2024 r. w godzinach 15:30 – 17:45

Miejsce: online na platformie e-learningowej Zoom

Prowadzące: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Jolanta Niewińska, Katarzyna Wilk oraz nauczyciele i pracodawcy współpracujący z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Konferencja stacjonarna: Kompetentni w zmieniającym się świecie

Konferencja adresowana do dyrektorów szkół ponadpodstawowych, doradców zawodowych i nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie.

9 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 14:30

Miejsce: Branżowe Centrum Umiejętności, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2

Prelegenci: Ewa Radanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, Magdalena Paluch – pedagog i doradca zawodowy w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie, Maciej Zegarek – doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Małgorzata Domagała – Wiceprezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Anna Przybył – Dyrektor Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach.

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Konferencja online: Od umiejętności nauczyciela do umiejętności ucznia

Konferencja adresowana do dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, wychowawców.

24 października 2023 r. w godz. 15:00 – 18:20

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Prelegenci: Sabina Müller – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, Mirosława Bochner, Beata Łęcka i Krystyna Szczęsna-Witkowska – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach, Natalia Nowak – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS w Chorzowie

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Konferencja online: Młodzi kreują przyszłość, czyli o rozwijaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości

Konferencja adresowana do dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, wychowawców.

8 maja 2023 r. w godzinach 15:00 – 18:45

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Prelegenci: Joanna Andrzejewska – Wiceprezeska Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Katarzyna Białoskórska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach, Krzysztof Ciurka – Doradca Zarządu Revas sp. z o.o., Izabela Jakubek – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, Tomasz Wojtasik – nauczyciel konsultant ROM-E „Metis” w Katowicach

Przejdź do pełnego opisu szkolenia