Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego

Autor: Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis: Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego przeznaczony jest do pomiaru cech ważnych w działaniu twórczym i warunkujących postawy wobec działalności twórczej. Jest standaryzowanym narzędziem typu papier – ołówek opartym na samoopisie. Może służyć do wstępnej orientacji w zasobach i potencjałach predestynujących do wykonywania określonych zawodów, wymagających myślenia twórczego. Kwestionariusz służy do diagnozy siedmiu wymiarów osobowości twórczej oraz trzech wymiarów myślenia twórczego. Przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych (dotychczasowe gimnazjum oraz liceum)

Zaletą kwestionariusza jest jego prostota, krótki czas badania i możliwość wykorzystania w diagnozie na potrzeby doradztwa zawodowego również w badaniach masowych.

Podręcznik zawiera opis narzędzia, założenia teoretyczne i konstrukcyjne oraz dwie skale dla dwóch grup wiekowych (w założeniu wiek odpowiadający dotychczasowemu gimnazjum oraz liceum), arkusze z kluczami, tabele norm, opis procedury badania, analizy, interpretacji wyników: formalnej (ilościowej) i nieformalnej (jakościowej).

Korzystając z poniższego linku można znaleźć również cały pakiet materiałów dodatkowych, które powstały w ramach prac nad opracowaniem narzędzia m.in. poradniki dla doradców zawodowych, rodziców oraz uczniów.

Zasób: Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego