Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery

Autor: Joanna Minta

Opis: Niniejsza publikacja została zainspirowana ideą samodzielnego radzenia sobie w całożyciowym procesie konstruowania kariery zawodowej i może być inspiracją dla doradców zawodowych, którzy chcą przygotować swoich uczniów do samodzielnego zarządzania własną karierą.

Autor nie tylko przybliża wybrane koncepcje, obecne we współczesnym poradnictwie kariery ale prezentuje elementy warsztatu pracy doradcy zawodowego wywodzące się z różnych nurtów teoretycznych. Główną część publikacji stanowi zbiór ćwiczeń do wykorzystania w procesie doradczym na kolejnych jego etapach.

Zasób: Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery