Skala Zdolności Specjalnych

Autor: Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis: Skala Zdolności Specjalnych (SZS) to narzędzie do pomiaru zmiennych ważnych w działalności zawodowej oraz podczas planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Skala ta oparta została na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Podobnie jak inne rodzime narzędzia opracowane na podstawie tej teorii jest testem typu papier – ołówek opartym na samoopisie, jednak w przeciwieństwie do pozostałych, jest narzędziem standaryzowanym i spełnia podstawowe standardy psychometryczne. Może służyć do wstępnej oceny predyspozycji do wykonywania różnych grup zawodów również w badaniach przesiewowych.

Podręcznik zawiera opis narzędzia, założenia teoretyczne i konstrukcyjne oraz dwie skale dla dwóch grup wiekowych (w założeniu wiek odpowiadający dotychczasowemu gimnazjum oraz liceum), arkusze z kluczami, tabele norm, opis procedury badania, analizy, interpretacji wyników: formalnej (ilościowej) i nieformalnej (jakościowej).

Zasób: Skala Zdolności Specjalnych