Tajemnice Aeropolis (TalentGame)

Autor: konsorcjum 3 firm: IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. (Lider), UseLab Sp. z o.o. oraz Frontier C/B Systems Sp. z o.o.

Opis: Gra edukacyjna Tajemnice Aeropolis (Początkowo była znana pod nazwą TalentGame). Gra zawiera mapę świata pracy (6 światów aktywności zawodowych). W trakcie gry uczestniczący w przygodzie gracz stopniowo poznaje fabułę, oraz wykonuje zadania w każdym ze światów a następnie deklaruje swoje preferencje odnośnie do poszczególnych rodzajów czynności i środowisk. Doradca zawodowy otrzymuje raport a wyniki służą do stworzenia profilu zawodowego ucznia.

Cały proces ma na celu określenie predyspozycji młodego człowieka. Dzięki nim o wiele łatwiej wybierze profil kolejnej szkoły czy kierunek studiów, ponieważ będzie świadomy swoich „ukrytych talentów”.

Zasób: Tajemnice Aeropolis (TalentGame)