Zaproszenie szkół ponadpodstawowych i policealnych do zgłaszania oferty warsztatów zawodoznawczych

Jedną z form, która o początku cieszyła się największym powodzeniem w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego były zajęcia zawodoznawcze, w których nauczyciele i doradcy zawodowi brali udział wraz ze swoimi uczniami. Wszystkie proponowane przez nas warsztaty prowadzone były przez uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz pracodawców.

Zachęcamy kolejne szkoły ponadpodstawowe i policealne z województwa śląskiego do przesyłania nam swojej oferty warsztatów zawodoznawczych oraz filmu prezentującego dany zawód/kierunek kształcenia.