Kompetentni w zmieniającym się świecie. Inspiracje

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk

Opis:

Zbiór inspiracji polecanych przez prelegentów i uczestników jesiennych konferencji Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego w roku 2022:

  • „Renesans rzemiosła. Pracodawca – nauczyciel, wychowawca, mentor” (26 września 2022 r.)
  • „Kompetentni w zmieniającym się świecie” (18 października 2022 r.)
  • „Szkoła jako instytucja ucząca i ucząca się. Rozwijanie kompetencji niezbędnych do uczenia się przez całe życie” (9 listopada 2022 r.)

Kolekcja zawiera materiały edukacyjne oraz linki do otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z rodzicami uczniów dotyczące następujących zagadnień:

  • organizacja doradztwa zawodowego w szkole,
  • rozwijanie kompetencji społecznych i w zakresie przedsiębiorczości,
  • przygotowanie do uczenia się przez całe życie,
  • rynek pracy,
  • kształcenie w rzemiośle,
  • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych