Konferencja stacjonarna: Kompetentni w zmieniającym się świecie

Konferencja adresowana do dyrektorów szkół ponadpodstawowych, doradców zawodowych i nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie.

9 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 14:30

Miejsce: Branżowe Centrum Umiejętności, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2

Prelegenci: Ewa Radanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, Magdalena Paluch – pedagog i doradca zawodowy w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie, Maciej Zegarek – doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Małgorzata Domagała – Wiceprezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Anna Przybył – Dyrektor Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach.

Przejdź do pełnego opisu szkolenia