Krzysiek

Webinarium: W drodze na rynek pracy – spotkania z pracodawcami. Zawody rzemieślnicze

Szkolenie online dla doradców zawodowych i innych osób zajmujących się organizacją doradztwa zawodowego w szkole, a także nauczycieli i wychowawców

10 maja w godzinach 16.00 – 18.15

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk, Sonia Gogulla, Damian Adamczak – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Bożena Banasik – Rzemieslicza Branzowa Szkoła I Stopnia w Katowicach, Stanisław Bigaj właściciel piekarni w Jaworznie.

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Cykl webinariów: Bliżej Zintegrowanej Strategii Umiejętności – zbudujmy dzieciom dobry start

Szkolenie online dla doradców zawodowych i innych osób zajmujących się organizacją doradztwa zawodowego w szkole, a także nauczycieli i wychowawców

23 marca, 20 kwietnia, 11 maja w godzinach 16:00 – 17:30 i 18 maja 2022 r. w godzinach 16:00 – 18:15

Prowadzący: Mirosława Bochner, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sonia Gogulla, Ewa Kustwan-Mróz, Gabriela Niemiec, Grażyna Skirmuntt, Krystyna Szczęsna-Witkowska, Katarzyna Wilk, Tomasz Wojtasik

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Zaproszenie szkół ponadpodstawowych i policealnych do zgłaszania oferty warsztatów zawodoznawczych

Jedną z form, która o początku cieszyła się największym powodzeniem w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego były zajęcia zawodoznawcze, w których nauczyciele i doradcy zawodowi brali udział wraz ze swoimi uczniami. Wszystkie proponowane przez nas warsztaty prowadzone były przez uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz pracodawców.

Zachęcamy kolejne szkoły ponadpodstawowe i policealne z województwa śląskiego do przesyłania nam swojej oferty warsztatów zawodoznawczych oraz filmu prezentującego dany zawód/kierunek kształcenia.

Rodzice wspierający wybory edukacyjno-zawodowe swoich dzieci

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk

Opis: Jedna z kolekcji zasobów multimedialnych polecanych przez uczestników pierwszej edycji kursu „Narzędziownik doradcy zawodowego online” oraz materiałów, które powstały podczas kursu. Znajdują się w niej materiały edukacyjne oraz linki do otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z rodzicami uczniów dotyczące następujących zagadnień:

 • wspieranie wyborów edukacyjno zawodowych,
 • rozpoznawanie i wspieranie naturalnych predyspozycji,
 • świat zawodów i rynek pracy,
 • ścieżki kształcenia,
 • rekrutacja,
 • egzaminy zewnętrzne.

W ramach kursu powstały cztery kolekcje zgodne z obszarami działań w zakresie doradztwa zawodowego określonymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego oraz jedna kolekcja, w której zebrano materiały, które można wykorzystać w pracy z rodzicami uczniów.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych

Poznanie siebie

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk

Opis: Jedna z kolekcji zasobów multimedialnych polecanych przez uczestników pierwszej edycji kursu „Narzędziownik doradcy zawodowego online” oraz materiałów, które powstały podczas kursu. Znajdują się w niej materiały edukacyjne oraz linki do otwartych zasobów edukacyjnych dotyczące następujących zagadnień:

 • po co nam wiedza o sobie – bilans zasobów,
 • osobowość,
 • zainteresowania,
 • zdolności,
 • predyspozycje,
 • wartości, potrzeby,
 • kompetencje miękkie.

W ramach kursu powstały cztery kolekcje zgodne z obszarami działań w zakresie doradztwa zawodowego określonymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego oraz jedna kolekcja, w której zebrano materiały, które można wykorzystać w pracy z rodzicami uczniów.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych