Krzysiek

Konferencja online: Uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami w drodze na rynek pracy

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych i innych szkolnych specjalistów oraz wychowawców.

3 czerwca 2024 r. w godz. 15:30 – 19:00

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Prowadzący: Aleksandra Boruta-Król, Katarzyna Druczak, Sabina Furgoł, Andrzej Żyto oraz przedstawiciel Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Cykl webinariów: W drodze na rynek pracy – spotkania z pracodawcami. Zawody medyczne w szkole policealnej

Szkolenie adresowane do doradców zawodowych.

8 i 24 kwietnia 2024 r. w godzinach 15:30 – 17:45

Miejsce: online na platformie e-learningowej Zoom

Prowadzące: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Jolanta Niewińska, Katarzyna Wilk oraz nauczyciele i pracodawcy współpracujący z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Doradztwo zawodowe w klasie zróżnicowanej językowo

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz; konsultacja: Katarzyna Wilk, Anna Dzięgiel, Yelizavetta Nerushenko

Opis:

Kolekcja przygotowana z myślą o pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Zawiera materiały podzielone na trzy kategorie:

 • publikacje oraz strony, które mogą być pomocne podczas tworzenia własnych materiałów edukacyjnych zgodnych z potrzebami konkretnej grupy uczniów (nie tylko na zajęciach z doradztwa zawodowego),
 • strony internetowe, na których doradcy zawodowi mogą znaleźć materiały przydatne do pracy m.in. z uczniami z doświadczeniem migracji (w tym z Ukrainy),
 • materiały tworzone z myślą o pracy na zajęciach doradztwa zawodowego w klasie zróżnicowanej językowo, czy takiej do której uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracji. Wszystkie do tej pory przygotowane, zostały przetestowane podczas zajęć z uczniami, a następnie odpowiednio zmodyfikowane. Zostały też skonsultowane pod względem językowym oraz dostępności.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych

Kompetentni w zmieniającym się świecie. Inspiracje 2023

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Opis:

Zbiór inspiracji polecanych przez prelegentów i uczestników konferencji Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego, które odbyły się w 2023 r.

 • „Młodzi kreują przyszłość” (8 maja 2023 r.)
 • „Od umiejętności nauczyciela do umiejętności ucznia” (24 października 2023 r.)
 • „Kompetentni w zmieniającym się świecie” (9 listopada 2023 r.)

Kolekcja zawiera materiały edukacyjne oraz linki do otwartych zasobów edukacyjnych dotyczące uczenia się dorosłych, roli porażek w zarządzaniu, empatii i synergii w zespole. W kolekcji znajdą Państwo również materiały dotyczące komunikacji międzykulturowej. Część dotycząca kształtowania postaw w zakresie przedsiębiorczości zawiera przykłady konkretnych rozwiązań (programów), które temu sprzyjają. Filmy znajdujące się w podkolekcji prezentują również wymierne efekty podejmowania tego typu działań w tym rekomendacje młodych uczestników prezentowanych programów.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych

Konferencja stacjonarna: Kompetentni w zmieniającym się świecie

Konferencja adresowana do dyrektorów szkół ponadpodstawowych, doradców zawodowych i nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie.

9 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 14:30

Miejsce: Branżowe Centrum Umiejętności, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2

Prelegenci: Ewa Radanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, Magdalena Paluch – pedagog i doradca zawodowy w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie, Maciej Zegarek – doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Małgorzata Domagała – Wiceprezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Anna Przybył – Dyrektor Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach.

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Konferencja online: Od umiejętności nauczyciela do umiejętności ucznia

Konferencja adresowana do dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, wychowawców.

24 października 2023 r. w godz. 15:00 – 18:20

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

Prelegenci: Sabina Müller – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, Mirosława Bochner, Beata Łęcka i Krystyna Szczęsna-Witkowska – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach, Natalia Nowak – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS w Chorzowie

Przejdź do pełnego opisu szkolenia

Uczeń z niepełnosprawnością u progu kariery zawodowej

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Opis:

Kolekcja zasobów zawiera materiały, które mogą być przydatne w przygotowaniu młodych ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do stopniowego przejścia z edukacji na rynek pracy. Najważniejsze zagadnienia poruszone w kolekcji to m.in.:

 • praca na zasobach,
 • poznanie zawodów i rynku pracy,
 • narzędzia wsparcia na rynku pracy, formy zatrudnienia,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • edukowanie pracodawców,
 • miejsca wsparcia.

Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami i ich rodzicami, ale kolekcja została przygotowana w taki sposób, żeby można było również przekazać ją do samodzielnego wykorzystania przez rodziców lub wybrane grupy uczniów.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych

Młodzi kreują przyszłość, czyli o rozwijaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości

Autor: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk

Opis:

Zbiór inspiracji polecanych przez prelegentów i uczestników XI konferencji Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego, która odbyła się 8 maja 2023 r.

Kolekcja zawiera materiały edukacyjne oraz linki do otwartych zasobów edukacyjnych dotyczące kształtowania postaw w zakresie przedsiębiorczości. Znajdują się w niej przykłady konkretnych rozwiązań (programów), które temu sprzyjają. Filmy znajdujące się w kolekcji prezentują również wymierne efekty podejmowania tego typu działań w tym rekomendacje młodych uczestników prezentowanych programów.

Zasób: Kolekcja zasobów multimedialnych