nauczyciele

Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych

Autor: Wioleta Duda

Opis: Publikacja przeznaczona dla uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych, porusza temat mobilności zawodowej w kontekście zmian na rynku pracy i wynikającej z nich konieczności uczenia się przez całe życie. Autorka prezentuje nie tylko podstawy teoretyczne związane z tematyką mobilności, przybliżając m.in. zagadnienia związane z rozwijaniem kwalifikacji i kompetencji i podstawami prawnymi, które ułatwiają mobilność edukacyjno-zawodową ale też prezentuje przykłady konkretnych ćwiczeń, czy tematów inspirujących rozmów do wykorzystania w pracy z uczniami. W załącznikach znajdziemy przydatne karty pracy.

Zasób: Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych

Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego

Autor: Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis: Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego przeznaczony jest do pomiaru cech ważnych w działaniu twórczym i warunkujących postawy wobec działalności twórczej. Jest standaryzowanym narzędziem typu papier – ołówek opartym na samoopisie. Może służyć do wstępnej orientacji w zasobach i potencjałach predestynujących do wykonywania określonych zawodów, wymagających myślenia twórczego. Kwestionariusz służy do diagnozy siedmiu wymiarów osobowości twórczej oraz trzech wymiarów myślenia twórczego. Przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych (dotychczasowe gimnazjum oraz liceum)

Zaletą kwestionariusza jest jego prostota, krótki czas badania i możliwość wykorzystania w diagnozie na potrzeby doradztwa zawodowego również w badaniach masowych.

Podręcznik zawiera opis narzędzia, założenia teoretyczne i konstrukcyjne oraz dwie skale dla dwóch grup wiekowych (w założeniu wiek odpowiadający dotychczasowemu gimnazjum oraz liceum), arkusze z kluczami, tabele norm, opis procedury badania, analizy, interpretacji wyników: formalnej (ilościowej) i nieformalnej (jakościowej).

Korzystając z poniższego linku można znaleźć również cały pakiet materiałów dodatkowych, które powstały w ramach prac nad opracowaniem narzędzia m.in. poradniki dla doradców zawodowych, rodziców oraz uczniów.

Zasób: Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego

Zamek

Autor: Nowa Era Sp. Z o.o.

Opis: Test predyspozycji zawodowych dla młodzieży w trzech wersjach: fabularnej (w postaci komiksu) oraz w formie tekstowej do wypełnienia online lub do wydrukowania w formie papierowej. Doradcy zawodowi mogą też pobrać test w wersji offline jako kopię na swój komputer lub pobrać pełną wersję portalu e-zamek, którą można zainstalować na serwerze i udostępniać użytkownikom.

Zachęcamy również do odwiedzenia zakładki „biblioteka” w której oprócz testu w wersji do druku znajdziemy wiele dodatkowych materiałów takich jak poradniki dla nauczycieli, doradców zawodowych i uczniów oraz karty zawodów. Należy jednak zwrócić uwagę na aktualność materiałów w zakresie obowiązujących przepisów prawa oświatowego czy ścieżek kształcenia.

Zasób: www.e-zamek.pl